01/04 - 01/01

Aktiviteter

Transit arrangerar workshops, seminarier, samtal och andra typer av aktiviteter för bildkonstnärer, filmare, formgivare, musiker och scenkonstnärer.

För att få information om våra aktiviteter, "gilla" vår facebooksida, www.facebook.com/transitkulturinkubator


Verksamheterna på Transit

På Transit finns just nu sammanlagt ett trettiotal filmare, musiker, bildkonstnärer, formgivare och scenkonstnärer antagna.


Partnernätverket

I Transits nätverk ingår...