Om Transit

Transit bidrar med förutsättningar för att scenkonstnärer, filmare, konstnärer, musiker och formgivare ska få möjlighet utveckla hållbara verksamheter – konstnärligt, socialt, individuellt och ekonomiskt.

30 mar 2010

Läs mer
Verksamheterna på Transit

På Transit finns just nu sammanlagt ett trettiotal filmare, musiker, bildkonstnärer, formgivare och scenkonstnärer antagna.

6 apr 2010

Läs mer
Vår vision

Transit - tid, råd och rum för konstnärliga verksamheter.

6 okt 2010

Läs mer

Aktiviteter
01/04 Aktiviteter

Partnernätverket

I Transits nätverk ingår...