Om Transit

Transit bidrar med förutsättningar för att scenkonstnärer, filmare, konstnärer, musiker och formgivare ska få möjlighet utveckla hållbara verksamheter – konstnärligt, socialt, individuellt och ekonomiskt.

På Transit har ett trettiotal scenkonstnärer, filmare, musiker, formgivare, bildkonstnärer och konsthantverkare sina kontorsplatser och möjlighet till konsultation och aktiviteter för att utveckla sina verksamheter, både konstnärligt och ekonomiskt. Här får de, i upp till två år, vara med i ett forum med andra som arbetar konstnärligt och som vill utveckla sina verksamheter. I det öppna kontorslandskapet delar alla inspiration, erfarenheter, tips och idéer.

På Transit är den konstnärliga kunskapen och det konstnärliga arbetet utgångspunkten för verksamheterna och utvecklingen av dem. Vår metod, OPM (Organisk Processmetod) har vi utvecklat i samarbete med utövare från ”våra” konstnärliga discipliner tillsammans med kompetenser från kommunikation och marknadsföring, verksamhetsutveckling och processledning. I nätverket finns också specialister såsom jurister, ekonomikonsulter och branschexperter.

I workshops och i enskilda samtal med oss som arbetar här skapar du utrymme och verktyg att utveckla din verksamhet, övergripande eller delar av den. I fokus står ditt konstnärliga arbete, din drivkraft och erfarenhet. Detta utgör grogrunden och fundamentet till din verksamhet och dess utveckling.

Transit drivs av den ideella föreningen Transit Kulturinkubator med kulturbidrag från Stockholms Läns Landsting. Vi som arbetar på Transit har lång erfarenhet av att arbeta med utveckling av verksamheter med konstnärlig inriktning, egna eller andras. Våra kompetenser och erfarenheter kompletterar varandra och spänner från utövande konstnärskap till kommunikation, marknadsföring och verksamhetsutveckling. I vårt nätverk finns branschorganisationer, branschexperter från film, musik, formgivning, scenkonst, bildkonst och konsthantverk och specialister inom juridik, ekonomi och redovisning m.m.

Vår viktigaste och värdefullaste tillgång är de antagna utövarna och deras utbyte sinsemellan.

Vill du söka till Transit Kulturinkubator? Läs mer på sidan Söka till ...

30 mar 2010

Mer nyheter

Aktiviteter
01/04 Aktiviteter

Partnernätverket

I Transits nätverk ingår...