Vår vision

Transit - tid, råd och rum för konstnärliga verksamheter.

Transit drivs för att konstnärer ska kunna utöva sitt konstnärskap och livnära sig på sin kompetens.

Transit ska vara en betydelsefull plattform för verksamheter som vilar på konstnärlig grund i Norden.

Transit ska bidra till bättre förutsättningar för bildkonstnärer, filmare, scenkonstnärer, musiker och formgivare att utöva och livnära sig på sitt konstnärskap och sin kompetens.

Transit ska genom sin verksamhet bidra till ett utbud av rika och fria konstnärliga verk och projekt samt innovativa och hållbara produkter och tjänster. Dessa bidrar i sin tur till individers och samhällets kulturella och ekonomiska utveckling.

Transit ska därtill vara en opinionsbildare som verkar för bättre förutsättningar för konstnärer och kreatörer i sin yrkesutövning.

6 okt 2010

Mer nyheter

Aktiviteter
01/04 Aktiviteter

Partnernätverket

I Transits nätverk ingår...