Söka till Transit

Transit vänder sig till filmare, musiker, scenkonstnärer, bildkonstnärer, formgivare och konsthantverkare som vill utveckla sina verksamheter med utgångspunkt från det konstnärliga arbetet och erfarenheten.

Vi söker musiker, filmare, scenkonstnärer, formgivare, bildkonstnärer och konsthantverkare som har en tydlig konstnärlig kunskap, erfarenhet och ambition i kombination med stark drivkraft och engagemang. Du har också bra branschkunskap och omvärldskunskap som är relevant för din verksamhet.

Gemensamt för "Transits" konstnärer är att de har utvecklat ett eget uttryck (stil, formspråk) och/eller intresseområde. De har ofta ett aktivt och medvetet deltagande inom sitt fält/bransch.

Så söker man till Transit

1) Första steget är att du och dina eventuella partners kontaktar den partner i vårt nätverk som arbetar med ”din” bransch (Filmbasen för film, SITE för scenkonst, starthus @ kmh för musik och Transit för design, konst och konsthantverk). Du kommer då att få presentera dig själv, din verksamhet och din idé. Utifrån de kriterier vi beskriver ovan, bedömer vi om du går vidare till nästa steg.

2) Du skickar in en skriftlig ansökan till Transit. Ansökan ska innehålla:

- CV för varje person i verksamheten

- beskrivning av ditt konstnärskap och din verksamhet

- beskrivning av din vision och ambition för din verksamhet

3) När ansökan är inskickad och genomgången får du komma på möte till Transit.

4) Därefter fattas ett beslut om du och din idé är antagen till Transit.

Kontaktuppgifter

För film - Filmbasen: Anne-Marie Söhrman Fermelin, anne-marie@filmbasen.se

För scenkonst och dans - SITE: Anne-Sofie Eriksson, anne-sofie@sitesweden.se

För musik - starthus @ kmh: Peder Hofmann, peder.hofmann@kmh.se

För design, konst, konsthantverk - Konstfack Alumni: My Lindh, my.lindh@konstfack.se

För frågor kring Transit Kulturinkubator: Sara Lönnroth, info@transitkulturinkubator


Aktiviteter
01/04 Aktiviteter

Partnernätverket

I Transits nätverk ingår...