Kontakt

Transit Kulturinkubator

info@transitkulturinkubator.se

Besöksadress:

LM Ericssonsväg 14

Postadress:

BOX 3601

126 27 Stockholm

----------------------------------------

Verksamhetschef:

Sara Lönnroth

----------------------------------------

Projektledare/coacher:

Åsa Bergquist Håål

My Lindh


Aktiviteter
01/04 Aktiviteter

Partnernätverket

I Transits nätverk ingår...