Partnernätverket

I Transits nätverk ingår...

Den ideella föreningen Transit Kulturinkubator driver Transit på Telefonplan och samordnar och utvecklar det stockholmsbaserade partnernätverket med SITE, starthus @ kmh på Kungliga Musikhögskolan, Konstfack Alumni och Filmbasen i Botkyrka kommun. Syftet med nätverket är att utveckla och långsiktigt etablera stöd till både befintliga och blivande verksamheter med konstnärlig inriktning inom film, musik, scenkonst, formgivning. bildkonst och konsthantverk i Stockholms län.

I vårt utvidgade nätverk ingår även branschorganisationer, konstnärliga högskolor och andra intresseorganisationer inom "våra" fält.

FILMBASEN i Botkyrka

Filmbasen är Stockholms läns nya mötesplats och talangutvecklingscentrum för unga filmare. Filmbasen invigdes 10 april 2008 och drivs av Film Stockholm och Fanzingo. Filmbasen finns i Subtopiaområdet i Alby, Botkyrka kommun, och välkomnar och stödjer filmare från hela länet.

Filmbasen är platsen för dig som har något att berätta och vill utvecklas som filmare - oavsett hur mycket tidigare filmerfarenhet du har.

Filmbasen erbjuder stöd till ditt kort- eller dokumentärfilmsprojekt genom förmedling av professionella coacher, teknik och kontanta medel. Filmbasen erbjuder dig även workshops som utvecklar din förmåga att driva egna filmprojekt. Filmbasen jobbar för att visa och sprida ung film i olika fönster.

Filmbasen driver även ett Talangprogram inom vilket särskilt intressanta filmare får stipendier och möjlighet att jobba under ett helt år med att utveckla sig själva både som konstnärer och entreprenörer tillsammans med professionella coacher.

mer på: filmbasen.se

SITE

SITE är ett produktions- och kunskapshus för scenkonst på Telefonplan i Designens Hus, mitt i ett kreativt designcentrum, granne med Konstfack, sedan 2010 i en ny helsvart svid designad av arkitekten Gert Wingårdh.

SITE välkomnar alla fria scenkonstutövare och kreativa näringsidkare som medlemmar/samarbetspartners med den övergripande målsättningen att skapa bättre förutsättningar för scenkonsten med betoning på den samtida dansen. Hos SITE är du är en del i ett kreativt och professionellt sammanhang och kan ta del av både kontorsplats och studio och dessutom få rådgivning inom internationalisering, kommunikation, finansiering och produktion. Kontor och Studio hyrs även ut fristående.

Sedan starten 2008 har SITE etablerats som en viktig aktör för enskilda koreografer och kompanier inom scenkonstområdet genom att erbjuda kunskap och inte minst genom att bereda plats för konstnärlig utveckling.

I SITE:s verksamhet ingår förutom SITE Inkubator bland annat SITE Residence (stipendiatverksamhet) och SITE Projektrum (plats för kunskap och handledning). SITE medverkar även i ett internationellt ateljéprogram för kreativa företag, där under namnet SITE Business-In-Residence.

Bland SITE:s medlemmar/samarbetspartners idag märks Loco World, Länsteatrarna i Sverige, TYP Kulturkapital, Botkyrka Community Teater & Dans och Tidskriftsverkstaden i Stockholm.

Initiativtagare och grundare till SITE är Peder Bjurman, Åsa Edgren och Christina Molander. SITE stöds av Kulturrådet, Stockholms läns landsting och Kulturförvaltningen i Stockholm stad.

STARTHUS @ KMH

Har du en god idé, ett starkt engagemang och en självklar drivkraft att vilja starta ett projekt eller kanske till och med ett företag som har med musik att göra? Oavsett genre. Då är Starthus@KMH definitivt något för dig!

Starthus@KMH är ett sätt att hjälpa KMHs studenter och fd studenter på en kommande arbetsmarknad och ett liv efter KMH. Ett liv som förhoppningsvis ska ge goda inkomster! Du erbjuds gratis rådgivning, gratis seminarier och ett brett kontaktnät!

Starthus@KMH erbjuder öppna seminarier. Oftast på torsdagar, ungefär en gång per månad, bjuder vi in intressanta personer som inspirerar till projekt eller affärsidéer. Håll utkik efter affischer på KMH och aktuell information på denna sida! De som föreläst hittills har varit marknadsförare, eventproducenter, artister, ekonomer, skatteexperter.

Ledorden är:

- Hårt arbete - affärsmässighet

- Vidga musiklivet

- Hög konstnärlig kvalitet

mer på kmh.se

KONSTFACK ALUMNI

Konstfack Alumni startades 2007 och är ett professionellt nätverk som idag består av mer än 1200 konstnärer, designer, formgivare, curatorer och bildpedagoger, alla med en examen från Konstfack. Konstfack vill med alumniverksamheten skapa och stärka relationerna mellan alumner, nuvarande studenter, Konstfack och omvärlden och öppna för nya kunskaper, samverkansformer och utbyten.


Aktiviteter
01/04 Aktiviteter

Partnernätverket

I Transits nätverk ingår...